Rok 2004-2005

Rok 2004/2005

Dyrektor szkoły p. Mariola Ostrowska uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

 

Już wszyscy uczniowie Zespołu Szkół objęci zostali nauką języka angielskiego, jest to drugi język obcy.

 

Po podpisaniu umów z gminą partnerską Ustroń szkoła nawiązała współpracę z placówkami oświatowymi z tego miasta.

 

Z projektu MENiS „Pracownia w szkole podstawowej” szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową.

 

Po trzech latach starań otrzymaliśmy gimbusa.

 

Pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę p. Wandę Sudak. Zgromadzeni przy ołtarzu kościoła parafialnego nauczyciele i uczniowie pożegnali Jana Pawła II. Z inicjatywy uczniów klas III gimnazjum codziennie (do dnia pogrzebu) o godzinie 21.37 w Kościele Parafialnym w Ustroniu Morskim odmawiana była 10 różańca w intencji Ojca Świętego.

 

Naszą szkołę odwiedził Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Paweł Cieślik.

 

Szkolna i gminna komisja stypendialna przyznała uczniom stypendia motywacyjne i socjalne.

 

Jesteśmy w Sieci - powstała szkolna strona internetowa, której autorem i administratorem jest pani Grażyna Dymańska.