Rok 2000/2001

Szkoła podjęła współpracę z Ogniskiem Wychowawczym TPD i Ośrodkiem Kuratorskim.

 

W Galerii „Na Pięterku” w Krakowie prace plastyczne prezentowało 15 twórców z Ustronia Morskiego, wśród nich nauczycielki: Lidia Nejkauf, Wanda Nowicka, Barbara Sobczyk-Ruchniewicz.

 

1 maja 2001 Szkole Podstawowej nadano imię Marii Konopnickiej oraz przekazano sztandar ufundowany przez rodziców.

 

Zarząd Gminy Ustronie Morskie ogłosił Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół.

 

Uroczyście pożegnaliśmy przechodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora Eugeniusza Koźmińskiego.