Rok 2001/2002

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów powitała nowa dyrektor Mariola Ostrowska.

 

W grudniu zorganizowany został I Kiermasz Świąteczny i wigilijne spotkanie nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

Po raz pierwszy i bardzo głośno grała w Ustroniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wzięło w niej udział wielu uczniów i nauczycieli.

 

Nowe przeżycie dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum –sprawdzian i egzamin zewnętrzny.

 

Na basen oprócz uczniów klas IV jeżdżą także III klasy Gimnazjum, nauka pływania zostaje wpisana na świadectwie.

 

W maju uroczyście obchodziliśmy Dni Unii Europejskiej i Dni Szwedzkie.

 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie przeprowadziło pomiar jakości pracy naszej szkoly.

 

Gimnazjum w Ustroniu Morskim otrzymało imię Orła Białego. Sztandar ufundowali rodzice, nauczyciele i sympatycy szkoły, 3 maja został ustanowiony Świętem Gimnazjum.

 

W czerwcu pożegnaliśmy pierwszych absolwentów Gimnazjum.