Wrzesień

1 września

Tradycyjny dzwonek obwieścił rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na uroczystym apelu pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim pierwszoklasistów - tych najmłodszych i tych nieco starszych z gimnazjum.
Od jutra już do szkoły wszyscy podążą z plecakami pełnymi podręczników i przyborów szkolnych. Najbardziej przejęte są "pierwszaki" oraz "czwartaki", bo na nich czeka wiele nowości.

 

9 września

 

Uczniowie klas V pojechali na dwudniową wycieczkę Gdynia - Gdańsk - Malbork.

 

10 września

 

Uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej odwiedzili policjanci w ramach akcji "Przyjaciele Gryfusia". Pierwszoklasistom przypominano jak zachować się w drodze do szkoły, na placu zabaw, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Wszystkie dzieci otrzymały „Elementarze Zasad Bezpieczeństwa”.

 

W dniach 9 – 10 września odbył się w Ustroniu finał, organizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich, konkursu "Morze a moja mała i duża Ojczyzna". Wśród wyróżnionych prac fotograficznych znalazło się zdjęcie wykonane przez Sonię Pąk uczennicę klasy II C, natomiast w najbardziej prestiżowej części konkursu, w kategorii reportażu, praca napisana przez Ewę Bielak i Maję Rymaszewski  z klasy III B zajęła miejsce drugie.

 

W czasie dwudniowego finału jego uczestnicy wzięli udział w ciekawych zajęciach w Skansenie chleba oraz warsztatach przyrodniczych, które odbyły się przy okazji wycieczki do naszego, najstarszego w Polsce,  dębu Bolesław.

 

W czasie finałowej Gali, na której obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Urzędów Marszałkowskich województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, w obecności mediów, odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.

 

13 września

 

Na zebraniach rodziców wybrano Klasowe Rady Rodziców oraz reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły. Na pierwszym zebraniu RR Szkoły wybrano zarząd RR. Serdeczne gratulacje dla nowowybranych rad i życzenia owocnej pracy dla dobra dzieci i szkoły!

 

15 września

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz władzami samorządowymi zorganizowało Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

 

Turniej odbywa się w terminie od 10 września do 23 października 2010 r. Będzie to pierwsza tak duża impreza piłkarska rozgrywana na boiskach wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Impreza skierowana jest do dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat.

 

W dniu dzisiejszym na naszym Orliku odbyły się rozgrywki gminne - zwycięskie drużyny będą brały udział w turnieju powiatowym - powodzenia!

 

15 – 17 września

 

Trwa kampania wyborcza kandydatów do samorządów szkolnych. Wybory już 20 i 21 września!

 

Wybory do Samorządu Szkolnego klas IV - VI zostały przeniesione na dzień 27 września.

 

21 września

 

W wyborach do Małego Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 91 uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

 

Spośród 13 kandydatów z największą ilością głosów w skład MSU weszli : Kudlińska Martyna - III b, Kruk Justyna - III a, Bałtruszis Julia - III b, Ziółek Klaudia -  IIa, Łukaszewicz Sebastian - II a, Radka Anna - II b i Kotliński Tomasz - II b. Opiekunem samorządu  została p. Katarzyna Skrzypkowiak. Serdeczne gratulacje!

 

Gimnazjaliści uczestniczyli w pierwszej w tym roku szkolnym audycji umuzykalniającej pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej.

 

24 września

 

Sprzątaliśmy Świat - akcją objęty był teren Ustronia Morskiego i park w Rusowie. Uczniowie klas VI wzięli udział w akcji Obserwator Wybrzeża Europy.

 

27 września

 

Dzisiaj uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej brali udział w wyborach do Samorządu Szkolnego.

 

Zgodnie z regulaminem,  każda klasa typowała swoich kandydatów i zgłaszała  ich do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci (lub klasa w jego imieniu) prowadzili kampanię wyborczą.

 

Lista kandydatów zawierała 18 nazwisk, spośród, których należało skreślić maksymalnie trzy (aby glos był ważny). Wśród 112 uprawnionych do głosowania uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej swoje głosy oddały 83 osoby. W wyniku wyborów wyłoniony został zarząd SU:

 

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Grzegorz Sianos,

 

- zastępca przewodniczącego – Patrycja Wiśniewska,

 

- skarbnik – Katarzyna Idzik.

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Sylwia Budna.

 

28 września

 

W związku z wprowadzeniem na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniu dzisiejszym żałoby w celu uczczenia ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru, jaki miał miejsce w niedzielę (26 września) pod Berlinem, godnie uczciliśmy pamięć ofiar minutą ciszy...

 

30 września

 

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Serca w ramach Światowego Dnia Serca organizowanego corocznie przez Kołobrzeskie Stowarzyszenie „Serce-Sercu", Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Rejonu Kołobrzeskiego i Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Celem programu jest przeciwdziałanie chorobom serca poprzez szeroką akcję informacyjną dotyczącą profilaktyki, badań i zdrowego stylu życia. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali punkty ratownictwa, gdzie prezentowali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, pani higienistka mierzyła wszystkim chętnym ciśnienie, starsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z prezesem Stowarzyszenia „Serce-Sercu” – panem Zbigniewem Mieszczakiem. Na apelu zostały rozstrzygnięte konkursy: wiedzy o sercu, konkurs na hasło oraz konkurs plastyczny. Laureatom poszczególnych konkursów dyplomy wręczyła Pani Dyrektor oraz Wójt Gminy – Stanisław Zieliński.