2013-11-13

Ogólnopolskie konkursy

Wczoraj i dzisiaj uczniowie szkoły podstawowej zmagali się z testami ogólnopolskich konkursów „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”.

Celem organizatora konkursu  Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS jest  propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej. W konkursach wzięło udział łącznie 55 uczniów. Uczestnicy I etapu rozwiązywali test, w którym należało wykazać się sprawnością w stosowaniu poprawnych zwrotów, wyrażeń językowych oraz znajomością zasad ortograficznych.