2014-03-19

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci urodzonych w 2007 r. oraz w pierwszej połowie 2008 r.
na spotkanie w szkole podstawowej,
które odbędzie się dn. 27.03.2014r. o godz. 16.30.

Program spotkania:

  1. Prelekcja na temat „Jak zadbać o dobry start w szkole mojego dziecka” -  (prelekcja zostanie przeprowadzona przez pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Kołobrzegu).
  2. Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim  – „Dla Twojego dziecka od września…”.
  3. Spotkanie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej - poznanie wychowawców klas pierwszych.
  4. Zwiedzanie szkoły (sale dla klas I i II, sala zabaw, pracownia komputerowa, place zabaw, gabinet logopedyczny, świetlica szkolna).