2017-06-18

Bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego

Po raz kolejny zadowoleni jesteśmy z wyników egzaminu gimnazjalnego, średni wynik szkoły ze wszystkich części egzaminu był wyższy od średniej województwa i kraju. Wśród uczniów klas trzecich są osoby, które napisały egzamin na 100%. Bezbłędnie arkusz z zadaniami z matematyki rozwiązali Mateusz Basarab i Oskar Nowicki. Maksymalną ilość punktów za egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym otrzymali: Julia Bałtruszis, Mateusz Basarab, Marcel Madejczyk, Kamil Szuliński i Andrzej Ziółkowski, Julia uzyskała wynik 100% także w części rozszerzonej. Najlepiej w szkole wypadły egzaminy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, średnia z matematyki jest aż o 9 punktów procentowych wyższa od średniej województwa, z przedmiotów przyrodniczych różnica wynosi ponad sześć punktów procentowych. Gratulujemy uczniom tak dobrych wyników.