2020-12-02

Nauka zdalna przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w szkołach została przedłużona do 3 stycznia 2021r.
Świetlica szkolna jest czynna w godz. 8.00-15.00 dla uczniów klas 1-3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19 oraz dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu.
Kursy autobusu szkolnego odbywają się zgodnie z rozkładem.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.
Terminy klasyfikacji śródrocznej:
21 grudnia - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
27 stycznia - wystawienie ocen śródrocznych
28 stycznia - rada klasyfikacyjna
1 lutego – zebrania z rodzicami (on-line)