2021-10-13

Doskonalimy się dla Was!

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim jest jedną z 49 bibliotek w całym kraju, która otrzymała dofinansowanie z BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20021 – 2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Udało nam się pozyskać, jak dotąd rekordową, kwotę 111.200 złotych na realizację dwuletniego zadania pod nazwą „ROBOCZA”. 

Działania Biblioteki wsparła także Gmina Ustronie Morskie, która przekazała dotację celową, stanowiącą wkład własny i umożliwiającą realizację projektu. Warto dodać, że zadanie realizowane jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim,

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim,

Stowarzyszenie „Róża Wiatrów”,

Stowarzyszenie Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6.

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka wspólnie z zaangażowanymi partnerami zrealizuje ciekawe szkolenia, dające konkretne korzyści, narzędzia i umiejętności.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"