2022-08-10

UKS "Sokół" z dofinansowaniem!

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" otrzymał pomoc finansową w wysokości 15000,00 złotych (słownie piętnaście tysięcy złotych) w ramach Rządowego Programu "Klub" - edycja 2022.