2021-04-16

Nauczanie zdalne przedłużone do 25 kwietnia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół zostały przedłużone do 25 kwietnia br. Nauczanie odbywa się w trybie zdalnym.