2020-09-09

Obiady w szkole

 UWAGA 

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że wnioski oraz wymaganą dokumentację dotyczącą dożywiania dzieci w szkole od września 2020r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Ustroniu Morskim do dnia 10.09.2020r. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  792,00 zł.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju pracowników socjalnych tel. 94 35 14 177.