2016-11-11

Obchody Święta Niepodległości w szkole podstawowej

Narodowe Święto Niepodległości uczniowie klas I – III uczcili  uroczystym apelem. W tym roku przypada 98 rocznica  odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności  po 123 latach zaborów. Główną częścią był program poetycko-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy III c pod kierunkiem p. Jolanty Kosowskiej. Przypomniane  zostały ważne daty, wydarzenia i postacie historyczne: Tadeusz Kościuszko, Henryk Dąbrowski, Józef Piłsudski związani z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Muzyczne tło dla recytowanych utworów stanowiły pieśni patriotyczne. Ze szczególnym zaangażowaniem uczniowie recytowali wiersz pt.,, Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. Uczniowie klas VI pod kierunkiem pani Agnieszki Krahl zaprezentowali klasom IV-VI krótką inscenizację przypominającą wszystkim, w jakich okolocznościach Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność.